Terug

Voogdij en bewind, hoe regel je dat?

Linda van de Oudeweetering //
Je gaat er natuurlijk vanuit dat het niet zal gebeuren, dat je als ouders tegelijk of snel na elkaar komt te overlijden. Maar als dit dan toch het geval is, dan is het fijn voor de kinderen en voor familie en vrienden dat aan het papier is toevertrouwd wie de voogdij en/of het bewind over de kinderen zal krijgen.
Maar wat houdt de voogdij en het bewind precies in?
 
Degene die de voogdij krijgt over de kinderen is degene die verantwoordelijk is voor de verzorging en opvoeding van de minderjarige kinderen. De voogd krijgt ook het gezag over de kinderen. Hierdoor mag de voogd de belangrijke beslissingen voor de kinderen nemen.
Het is goed om te weten dat als je twee voogden benoemt zij op grond van de wet onderhoudsplichtig worden voor de minderjarige kinderen. Als je één voogd benoemt dan mag de voogd de kosten voor het levensonderhoud van de minderjarige kinderen uit de erfenis van de kinderen betalen en hoeft de voogd dit niet uit zijn/haar eigen middelen te voldoen.
Hoe zit het met het bewind? Kinderen krijgen vanaf de leeftijd van 18 jaar de bevoegdheid om zelf over hun vermogen, en dus ook over de erfenis, te beslissen. Een achttienjarige geeft zijn geld wellicht aan andere dingen uit dan je als ouders zou willen. Het is dan ook mogelijk om vast te leggen dat de kinderen pas vanaf een latere leeftijd (bijvoorbeeld vanaf 23 jaar) zelfstandig beslissingen mogen nemen over het vermogen dat zij van jullie beiden hebben geërfd.  Dit wordt bewind genoemd. Daarbij leg je ook vast wie je als bewindvoerder wenst te benoemen.  De kinderen dienen aan de bewindvoerder toestemming te vragen om bepaalde uitgaven, zoals de kosten voor studie of voor huisvesting, van het geërfde vermogen te mogen doen.  
 
Als je een voogd wilt aanwijzen dan kan dit worden vastgelegd in een testament. Het is ook mogelijk om een voogd laten registreren in het gezagsregister bij de rechtbank. Het vastleggen van het bewind en het aanwijzen van een bewindvoerder kan enkel worden vastgelegd in een testament.
Mocht je over het bovenstaande meer willen weten dan kun je natuurlijk altijd contact met ons opnemen.
 
Terug
Stel een vraag over dit onderwerp
Gewoon een vraag of wilt u graag een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Vul onderstaand formulier in en wij nemen uiterlijk de eerstvolgende werkdag contact met u op.
Benieuwd naar hoe wij omgaan met uw privacy Bekijk onze privacypolicy.
Typ bovenstaande code over.