Terug
Bedankt!
Hoe kan ik nu besparen voor later?

Werken, werken, werken….en af en toe wat sparen. Totdat u uiteindelijk best een aardig kapitaal hebt opgebouwd. Maar wat gebeurt daar straks mee als u er niet meer bent? Wat gebeurt er met uw vermogen als u komt te overlijden? Hoe kunt u uw erfgenamen die erfbelasting besparen?
Uw hele leven betaalt u al belasting en als je overlijdt, dan is de fiscus er ook vaak als eerste bij om de erfbelasting over het niet vrijgestelde deel te innen. Kortom: als u nu niks regelt, dan staat straks de fiscus bij uw erfgenamen op de stoep om af te rekenen. En dat zou jammer zijn, want de bedragen kunnen flink oplopen!

Een oplossing zou schenken kunnen zijn. Door nu al te schenken en daarbij gebruik te maken van de jaarlijkse vrijstellingen kan de erfbelasting aanzienlijk lager uitvallen of soms zelfs helemaal worden bespaard! Zo kunt u bijvoorbeeld een bedrag overmaken, een auto weggeven, maar ook aandelen of certificaten van een bedrijf op de volgende generatie overdragen.

Ook schenken op papier, waarbij u een bedrag weggeeft en gelijk weer terug leent, is mogelijk. Voordeel is dat de erfgenamen over dit bedrag bij overlijden geen belasting meer hoeven te betalen. Over het geschonken bedrag moet dan wel jaarlijks een wettelijk vastgelegd percentage van 6% rente betaald worden.
Wat men over ons zegt
Terug

Onze expertise uitgedrukt in blogartikelen