loader

Naar welke notaris gaat u?

Naar welke notaris gaat u?

Laatst werd aan mij de vraag voorgelegd of je als cliënt verplicht bent om naar de notaris terug te gaan waar je voorheen bent geweest. In dit geval had een echtpaar in de jaren 90 beiden een testament gemaakt bij een notaris elders in het land waar zij destijds woonachtig waren. Aan mij werd gevraagd of een update van hun testamenten nodig was aangezien hun laatste testament dateerde uit de jaren ’90 en of zij aan de notaris gebonden waren waar zij destijds waren geweest.

Allereerst is het zeer verstandig om bestaande testamenten ééns in de 8 à 10 jaar tegen het licht te houden. In de jaren ’90 zijn namelijk veel testamenten gemaakt door echtparen met kinderen om te voorkomen dat de kinderen hun erfdeel zouden opeisen op het moment dat één van de ouders zou overlijden. Inmiddels is een dergelijke regeling in de wet vastgelegd voor zowel gehuwden als geregistreerde partners. Tegenwoordig maken we steeds vaker testamenten om te zorgen dat de erfbelasting in de hand gehouden wordt en in sommige gevallen pas betaald hoeft te worden bij overlijden van de langstlevende van het echtpaar.

Cliënten zijn niet verplicht hiervoor terug te gaan naar de vorige notaris. De notaris heeft dit testament geregistreerd bij het Centraal Testamentenregister.                                                                            De notaris die vervolgens voor u de wijziging of herroeping opstelt registreert dit bij hetzelfde register. Een waterdicht systeem dus!

Heeft u naar aanleiding hiervan nog vragen of wilt u meer informatie dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen via 071-5157150.

mr. Linda van de Oudeweetering