loader

Geen categorie

now browsing by category

 

Ben ik als directeur-grootaandeelhouder (DGA) verzekerd voor de werknemersverzekeringen?

Ben ik als directeur-grootaandeelhouder (DGA) verzekerd voor de werknemersverzekeringen?

Per 1 januari 2016 is de nieuwe Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder in werking getreden. Deze regeling is van toepassing op statutaire bestuurders van B.V.’s en N.V.’s. Aan de hand van deze regeling wordt beoordeeld of u als DGA net als werknemers verzekerd bent voor de werknemersverzekeringen. Indien u inderdaad beschouwd wordt als werknemer bent u verplicht verzekerd voor de Werkloosheidswet, de Ziektewet en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

In verband met de invoering van de Flex B.V.-wetgeving per 1 oktober 2012 en de ontwikkelingen in de jurisprudentie is de regeling per 1 januari 2016 aangepast. Van belang zijn de bepalingen omtrent ontslag van bestuurders zoals opgenomen in de statuten van de vennootschap. De statuten van de vennootschap kunnen zo ingericht worden dat u wel of niet als DGA aangemerkt wordt. De notaris adviseert u hier graag over.

Voor meer informatie kunt u uiteraard telefonisch contact met ons opnemen via 071-5157150.

mr. Nicole Pijnenburg-Verhoogt

De ondernemersvolmacht, wat is dat?

Ondernemersvolmacht

Als ondernemer ben je altijd met je bedrijf bezig. Of het nou gaat om de toekomst, nieuwe plannen of om de dagelijkse beslommeringen.

Wat nu als jou als ondernemer iets overkomt? Je wordt bijvoorbeeld langdurig ziek, je raakt in coma en als gevolg hiervan kun je je bedrijf niet meer runnen.

Er is een mogelijkheid om de continuïteit van je bedrijf te waarborgen. Dit kan door het opstellen van een zogenaamde ondernemersvolmacht. Daarin kun je opnemen wie in zo’n situatie bevoegd is en je kunt richtlijnen en/of instructies vastleggen.

Heb je nog vragen of wil je meer informatie dan kun je uiteraard contact met ons opnemen via 071-5157150.

 

mr. Nicole Pijnenburg-Verhoogt

Naar welke notaris gaat u?

Naar welke notaris gaat u?

Laatst werd aan mij de vraag voorgelegd of je als cliënt verplicht bent om naar de notaris terug te gaan waar je voorheen bent geweest. In dit geval had een echtpaar in de jaren 90 beiden een testament gemaakt bij een notaris elders in het land waar zij destijds woonachtig waren. Aan mij werd gevraagd of een update van hun testamenten nodig was aangezien hun laatste testament dateerde uit de jaren ’90 en of zij aan de notaris gebonden waren waar zij destijds waren geweest.

Allereerst is het zeer verstandig om bestaande testamenten ééns in de 8 à 10 jaar tegen het licht te houden. In de jaren ’90 zijn namelijk veel testamenten gemaakt door echtparen met kinderen om te voorkomen dat de kinderen hun erfdeel zouden opeisen op het moment dat één van de ouders zou overlijden. Inmiddels is een dergelijke regeling in de wet vastgelegd voor zowel gehuwden als geregistreerde partners. Tegenwoordig maken we steeds vaker testamenten om te zorgen dat de erfbelasting in de hand gehouden wordt en in sommige gevallen pas betaald hoeft te worden bij overlijden van de langstlevende van het echtpaar.

Cliënten zijn niet verplicht hiervoor terug te gaan naar de vorige notaris. De notaris heeft dit testament geregistreerd bij het Centraal Testamentenregister.                                                                            De notaris die vervolgens voor u de wijziging of herroeping opstelt registreert dit bij hetzelfde register. Een waterdicht systeem dus!

Heeft u naar aanleiding hiervan nog vragen of wilt u meer informatie dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen via 071-5157150.

mr. Linda van de Oudeweetering

Huwelijk

5 goede redenen om huwelijksvoorwaarden te maken

Bij een huwelijk denk je gelijk aan het uitzoeken van de locatie, cateraar, de band, trouwjurk enzovoorts. Niet zo snel aan het maken van huwelijksvoorwaarden.  Trouwen doe je toch immers één keer? Lees de volgende redenen om eerst langs de notaris te gaan voor het opmaken van voorwaarden.

  1. Jij of jouw aanstaande zijn van plan een eigen bedrijf te beginnen. Door het maken van huwelijksvoorwaarden voorkom je dat schuldeisers van jouw bedrijf het vermogen van de echtgenoot kunnen aanspreken. Verder wil je bij echtscheiding verder kunnen met je eigen bedrijf zonder (volledig) te delen met jouw ex-echtgenoot.
  2. Je komt uit een vermogende familie. Stel je hebt geërfd of schenkingen ontvangen. Natuurlijk geniet je daar samen van met je echtgenoot, zolang je samen blijft. Wil je dit vermogen ook delen als de relatie over gaat?
  3. Stel jouw aanstaande heeft een studieschuld. Trouw je in gemeenschap van goederen en ga je vervolgens scheiden dan heb je de helft van deze schuld “gekregen”. Dit geldt overigens ook voor schulden die tijdens het huwelijk worden aangegaan door de ander. In de huwelijksvoorwaarden kun je opnemen dat ieder aansprakelijk is voor de schulden die hij/zij zelf is aangegaan.
  4. Ben je eerder getrouwd geweest en heb je inmiddels vermogen opgebouwd? Zorg ervoor dat je zaken gescheiden en duidelijk houdt. Wat blijft van ieder en wat bouw je samen op. Bespreek dit samen en maak daar duidelijke afspraken over.
  5. Afspraken over het al dan niet delen van pensioen. Vaak zijn we nog niet bezig met ons pensioen. Dat is iets voor later… Bij een echtscheiding blijkt snel dat de waarde van het pensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd veelal hoger is dan de overwaarde van de woning.  Reden te meer om hier afspraken over te maken.
Wonen

Wij hebben immers een levensverzekering …

Vandaag heb ik een mooi huis in Oegstgeest overgedragen aan twee enthousiaste kopers. Ik vroeg naar de verbouwplannen en kreeg een gedetailleerde omschrijving van de droomkeuken, voorzien van een groot kookeiland, inbouwapparatuur, ….  Mag ik even jullie dromen onderbreken kwam ik tussenbeide. Hebben jullie eigenlijk iets geregeld voor het geval een van jullie komt te overlijden. Ik zie namelijk dat jullie niet getrouwd zijn. Als er wat gebeurt dan komt de helft van het huis toe aan de familie. Er zijn nog geen kinderen dus aan jullie ouders, broers en zussen. Ja wacht eens even zegt zij, dat is bij ons goed geregeld hoor. Wij hebben immers een levensverzekering. Lees meer