loader

Geen categorie

now browsing by category

 

Voorkom belasting in Box 3

Over het saldo per 1 januari van uw vermogen in Box 3 moet u belasting betalen. Door het spaargeld voor 1 januari 2019 onder te brengen in een speciaal op te richten vermogens B.V. verhuist het spaargeld van Box 3 naar Box 2. Hierdoor wordt de jaarlijkse vermogensrendementsheffing vanaf het jaar 2019 voorkomen. Het spaargeld in Box 2 zelf wordt dan niet meer belast. In Box 2 wordt namelijk belasting geheven over het werkelijk behaalde rendement en niet over een fictief rendement, zoals in Box 3.

Ook telt het vermogen in de B.V. niet mee voor de grondslag ter bepaling van de maximale eigen bijdrage bij opname in een zorginstelling. Van belang is wel dat voor de eigen bijdrage niet naar het vermogen van het desbetreffende jaar wordt gekeken maar naar dat van twee jaar daarvoor.

Het spaargeld kan in de toekomst eventueel ook weer uit de B.V. opgenomen worden. Maar let op: boek dit niet zomaar over naar de privérekening. Om de overboeking belastingvrij te laten plaatsvinden moeten strikte regels gevolgd worden.

Interesse in een eigen vermogens B.V.? Maak dan snel een afspraak bij ons op kantoor, want de oprichting en de storting dienen wel vóór de peildatum (1 januari 2019) plaats te vinden.

Dinsdag 30 oktober lezing over het levenstestament

Dinsdag 30 oktober nodigt de Werkgroep Mantelzorgcafé Oegstgeest iedereen uit om onder het genot van een kopje koffie of thee te luisteren naar de lezing van notaris van de Oudeweetering uit Oegstgeest over het levenstestament. Dit is het tweede café van de najaars-reeks.

Wat is het levenstestament precies en hoe is het ontstaan. Welke zaken kun je vooraf vast leggen zodat je bent voorbereid en op de toekomst. Hoe houdt je de regie in eigen hand, als jij of je partner geconfronteerd wordt met zaken zoals een beroerte, dementie of een ernstige ziekte. In een levenstestament regel je wie jouw zaken behartigt tijdens je leven en legt je je wensen vast voor het geval je dit op enig moment zelf niet meer kunt. In een levenstestament kunt je ook wilsverklaringen opnemen, zoals een behandelverbod en /of euthanasieverklaring.

Het mantelzorg café is er voor iedereen die zorgt voor iemand anders en het prettig vindt om ervaringen uit te wisselen. Iedereen is van harte welkom, toegang is gratis, vooraf aanmelden is niet nodig, Het mantelzorgcafé organiseert in het najaar van 2018 serie van 3 informatie bijeenkomsten waarvan dit de tweede is.

Dinsdag 30 oktober van 14.00 tot 16.00 in de Haeswijkflat, President Kennedylaan 141 Oegstgeest, lezing over het levenstestament door notaris van de Oudeweetering uit Oegstgeest.

Wij zijn verhuisd!

Wij zijn verhuisd naar de Warmonderweg 24 in Oegstgeest.

Vanaf maandag 22 oktober 2018 zien wij u graag op onze nieuwe locatie aan de Warmonderweg 24 (het witte pand hoek Warmonderweg/Kempenaerstraat).

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u hiervoor telefonisch contact met ons opnemen op 071-5157150.

Gaan jullie trouwen?

Bij een huwelijk denk je gelijk aan het uitzoeken van de locatie, cateraar, de band, trouwjurk enzovoorts. Niet zo snel aan het maken huwelijksvoorwaarden. Trouwen doe je toch immers één keer. Zijn huwelijksvoorwaarden nog wel nodig na 1 januari 2018? Jazeker, hierbij minimaal vijf redenen om eerst langs de notaris te gaan voor het opmaken van huwelijksvoorwaarden.

  1. Ben je in de toekomst van plan om een bedrijf te starten? Regel in de huwelijksvoorwaarden dat schuldeisers van jouw bedrijf niet bij jouw aanstaande kunnen aankloppen.
  2. Heb je al een onderneming? Deze blijft jouw privévermogen. Maar wat spreek je met elkaar af bij het einde van de relatie én over de vergoeding die nu in de wet is opgenomen. Vanuit jouw bedrijf moet je een vergoeding betalen aan het gezamenlijk vermogen van jou en jouw aanstaande. Hoe hoog is deze vergoeding? Spreek je dit met elkaar af in voorwaarden of laat je het uiteindelijk aan de advocaten en de rechter over?
  3. Heb je meer geld in het huis gestoken dan jouw aanstaande of heb je een ongelijke eigendomsverhouding? Vanaf het moment dat je gaat trouwen heeft dit gevolgen. Laat je hier vooraf over voorlichten.
  4. Wist je dat tijdens het huwelijk behoorlijk veel vermogen wordt opgebouwd in pensioenrechten. Bij het einde van het huwelijk is die waarde vaak nog hoger dan de overwaarde van een woning. De regel is dat je dit samen 50/50 deelt tenzij je in voorwaarden andere afspraken maakt.
  5. Jullie gaan trouwen en willen alles samen opbouwen. Leg in de huwelijksvoorwaarden vast dat er geen onderscheid zal zijn en dat alles van jullie samen is.

mr. Suzanne Koek-Schrama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belastingrente voorkomen? Doe op tijd aangifte van erfbelasting!


Als u erfgenaam bent of op een andere manier iets uit een nalatenschap verkrijgt, moet er misschien erfbelasting betaald worden over hetgeen u heeft verkregen. Dit hangt af van de hoogte van uw verkrijging en uw vrijstelling voor de erfbelasting. Na een overlijden zal er binnen 8 maanden aangifte van erfbelasting moeten worden gedaan bij de Belastingdienst. Het tijdstip waarop u deze aangifte doet is heel belangrijk.

De Belastingdienst berekent namelijk in beginsel belastingrente vanaf 8 maanden na het overlijden tot 6 weken na de datum van de aanslag. Belastingrente is een vergoeding voor gemiste rente. De belastingrente bedraagt op dit moment 4%.

Hoe werkt dit nu eigenlijk in de praktijk? Een voorbeeld.

Stel, iemand is op 1 januari 2017 overleden. Er moet binnen 8 maanden aangifte van erfbelasting gedaan worden, dus uiterlijk 1 september 2017. U doet op tijd aangifte van erfbelasting en uw aangifte wordt op 14 juli 2017 ontvangen door de Belastingdienst. Op 15 augustus 2017 krijgt u de aanslag toegestuurd. Bij deze aanslagdatum telt de Belastingdienst nog 6 weken op, ofwel 26 september 2017. De belastingrente gaat lopen vanaf 8 maanden na het overlijden, dit was 1 september 2017. Dit betekent dat er over 26 dagen belastingrente verschuldigd is. U ziet nu dat u toch belastingrente moet betalen, ook al heeft u de aangifte netjes binnen de termijn gedaan.

Indien u belastingrente wilt voorkomen, dan kunt u het beste binnen 3 maanden na het overlijden aangifte van erfbelasting doen.

Nu komt het heel vaak voor dat u nog niet alle gegevens heeft die u nodig heeft voor de aangifte. Dan kunt u een voorlopige aanslag aanvragen. Zodra alle gegevens voor de aangifte binnen zijn, kunt u de definitieve aangifte erfbelasting naar de Belastingdienst sturen. Is de definitieve aanslag hetzelfde als de voorlopige? Dan betaalt u geen belastingrente. Is de definitieve aanslag hoger dan de voorlopige? Dan betaalt u belastingrente over het meerdere. Is de definitieve aanslag lager dan de voorlopige? Dan krijgt u de te veel betaalde belasting en rente (over dat deel) terug.

Wilt u weten of bij u belastingrente wordt geheven? Uiteraard kunnen we u daarover informeren. U kunt contact met ons opnemen via 071-5157150.

 

Toegevoegd Notaris

Nicole Pijnenburg-Verhoogt benoemd tot toegevoegd notaris bij Notariskantoor Van de Oudeweetering

Donderdag 7 september 2017 is Nicole Pijnenburg-Verhoogt door de Rechtbank Den Haag beëdigd als toegevoegd notaris bij Notariskantoor Van de Oudeweetering.

Oegstgeest

Haar notariële carrière begon in Oegstgeest toen zij tijdens haar studie Notarieel Recht werkzaam was bij Anneke Klein Lankhorst, de eerste notaris in Oegstgeest. Na het afronden van haar studie heeft zij enkele jaren gewerkt voor een middelgroot notariskantoor, waar zij haar interesse voor de ondernemingsrechtelijke praktijk ontwikkelde. In 2011 besloot zij terug te keren naar Oegstgeest om daar haar werkzaamheden binnen het notariaat voort te zetten, vanaf 2013 opnieuw bij een vrouwelijke notaris, Linda van de Oudeweetering.

Ondernemingsrecht

Naast het ondernemingsrecht houdt zij zich ook bezig met onroerend goedrecht en personen- en familierecht. Nicole Pijnenburg-Verhoogt: “Juist in de ondernemingsrechtelijke praktijk is het van belang dat cliënten ook naar hun persoonlijke situatie kijken. Wie gaat bijvoorbeeld de onderneming besturen op het moment dat u daartoe, om welke reden dan ook, (tijdelijk) niet in staat bent? En zijn uw huwelijksvoorwaarden, die zijn opgesteld toen u als ondernemer ging trouwen, eigenlijk nog wel up to date?”

Benoeming

Nicole Pijnenburg-Verhoogt: “Deze nieuwe fase in mijn notariële carrière is een mooie stap. De benoeming tot toegevoegd notaris is een bijzondere gebeurtenis. Door mijn benoeming kan ik nu zelf een zaak van begin tot eind behandelen, wat prettig is voor zowel de cliënt als voor mijzelf”.

Heeft u trouwplannen? Beperkte gemeenschap van goederen wordt het nieuwe uitgangspunt.

Beperkte gemeenschap van goederen wordt het nieuwe uitgangspunt

Vanaf 1 januari 2018 zal de beperkte gemeenschap van goederen het uitgangspunt worden van het huwelijksvermogensrecht. Wat heeft dit voor gevolgen voor u?

Op dit moment is de wettelijke gemeenschap van goederen het uitgangspunt in de wet. Indien u voor 1 januari 2018 trouwt en u maakt voorafgaand aan het huwelijk geen huwelijksvoorwaarden bij de notaris dan worden zowel de bezittingen als de schulden van u en uw partner samengevoegd tot één gemeenschappelijk vermogen. Hierdoor kan bijvoorbeeld een studieschuld van één van de echtgenoten ook tot de gemeenschap gaan behoren. Daarnaast vallen ook schenkingen en/of erfenissen die één van de echtgenoten heeft verkregen automatisch in de gemeenschap, tenzij de erflater of de schenker een uitsluitingsclausule heeft opgenomen.

Wat gaat er veranderen? Vanaf 1 januari 2018 wordt de wettelijke gemeenschap van goederen beperkt. De gemeenschap zal dan alle goederen omvatten die tijdens het huwelijk zijn verkregen en de schulden die door echtgenoten tijdens het huwelijk zijn aangegaan. Ook het voorhuwelijkse gezamenlijke vermogen zal tot de gemeenschap gaan behoren. Bijvoorbeeld de gezamenlijke woning en de hypotheekschuld die is aangegaan ter financiering van de woning. Het voorhuwelijkse privévermogen van de echtgenoten zal daarentegen niet in de gemeenschap vallen. Eventuele schenkingen en/of erfenissen die verkregen zijn vóór het huwelijk maar ook tijdens het huwelijk zullen ook privé blijven.

Bent u voor 1 januari 2018 getrouwd en heeft u geen huwelijksvoorwaarden gemaakt? Dan geldt dat u in wettelijke gemeenschap van goederen bent getrouwd en dit zal door de nieuwe wetgeving niet zomaar wijzigen.

Tot slot nog vijf redenen om ook na 1 januari 2018 langs de notaris te gaan voor het opstellen van huwelijksvoorwaarden:

  1. Bent u of uw aanstaande van plan om een eigen bedrijf te gaan beginnen en gaat u deze starten na de huwelijksvoltrekking? Door het maken van huwelijksvoorwaarden voorkomt u dat schuldeisers van uw bedrijf het vermogen van uw echtgenoot kunnen aanspreken.
  2. Als u al een onderneming heeft voor de aanvang van het huwelijk dan geldt na 1 januari 2018 dat deze niet in de gemeenschap valt. Per 1 januari 2018 komt in de wet te staan dat u wel een redelijke vergoeding aan de gemeenschap verschuldigd bent voor de kennis, vaardigheden en arbeid die u ten behoeve van de onderneming heeft aangewend. Deze ruime begripsomschrijving kan tot ongewenste gevolgen leiden. In huwelijksvoorwaarden kunt u anders overeenkomen.
  3. Heeft u voor het huwelijk een gezamenlijke woning verkregen en is de eigendomsverhouding ongelijk? Na de huwelijksvoltrekking valt deze woning in de gemeenschap en bent u ieder voor een gelijk deel gerechtigd tot de woning. Door het maken van huwelijksvoorwaarden kunt u de huidige eigendomsverhouding in stand laten.
  4. Afspraken over het al dan niet delen van pensioen. Vaak zijn we nog niet bezig met ons pensioen. Dat is iets voor later… Bij een echtscheiding blijkt snel dat de waarde van het pensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd veelal hoger is dan de overwaarde van de woning. Het is dus verstandig hier afspraken over te maken in huwelijksvoorwaarden.
  5. Als u toch liever in algehele gemeenschap van goederen wilt trouwen is dat uiteraard ook mogelijk. Dit kunt u vastleggen in huwelijksvoorwaarden.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie dan kunt u uiteraard telefonisch contact met ons opnemen via 071-5157150.

                                                                          

mr. Linda van de Oudeweetering                          mr. Nicole Pijnenburg-Verhoogt                                 mr. Suzanne Koek-Schrama

Wat is estate planning?

Wat is estate planning?

Estate planning houdt in dat u maatregelen heeft genomen om uw vermogen fiscaal zo gunstig mogelijk over te hevelen naar uw nabestaanden. Denk hierbij aan het wijzigen van huwelijkse voorwaarden, het maken van testamenten, het opstellen van een schenkplan. Door alles vooraf goed te regelen bespaart u (en uiteindelijk uw nabestaanden) belasting. Daarnaast zal dit u het gevoel geven dat u alles goed heeft geregeld en niets aan het toeval overlaat. Tevens kunt u op deze manier ook (eventuele) ruzies over de erfenis voorkomen.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie dan kunt u uiteraard telefonisch contact met ons opnemen via 071-5157150.

                                                    

mr. Linda van de Oudeweetering                      mr. Suzanne Koek-Schrama                        mr. Nicole Pijnenburg-Verhoogt

Groot succes: Lezing over het Levenstestament

Donderdag 9 maart jl. heeft Linda van de Oudeweetering een lezing gegeven over het levenstestament.

Mede door de zeer hoge opkomst was dit een groot succes.

Heeft u de lezing gemist bij Dekker Sport en Party Events in Warmond, neem dan contact op met ons kantoor en maak een vrijblijvende afspraak waarin wij u hierover kunnen informeren.

Wij zijn telefonisch bereikbaar op 071 – 515 71 50 of stuur een e-mail naar info@mailnotaris.nl.

 

Levenstestament: De regie in eigen hand houden!

Stel, u kunt op enig moment niet meer uw eigen beslissingen nemen. Dit kan

gebeuren door bijvoorbeeld een beroerte, dementie of een ernstige ziekte.

Situaties waarin u geen greep heeft op belangrijke zaken, zoals uw huis, uw

vermogen, uw bedrijf of de zorg die u geboden wordt.

 

Ook in die situatie kunt u de regie in eigen hand houden: het maken van een

levenstestament. Niet te verwarren met een testament. In een testament regelt

u aan wie uw vermogen toekomt na uw overlijden en wie uw nalatenschap

afwikkelt. In een levenstestament regelt u wie uw zaken behartigt tijdens uw

leven en legt u uw wensen vast voor het geval u dit op enig moment zelf niet

meer kunt. In een levenstestament kunt u ook wilsverklaringen opnemen, zoals

een behandelverbod en/of euthanasieverklaring.

 

Notaris Linda van de Oudeweetering:

“In mijn praktijk krijg ik dagelijks veel vragen over het maken van een levenstestament.

Mijn advies is: zorg dat u alles op tijd regelt. Zo voorkomt u dat een

Kantonrechter op een bepaald moment beslissingen voor u moet nemen. Deze

rechter kent u niet en kan niet meer nagaan wat uw wensen zijn. Dit geldt op

zakelijk maar ook op medisch gebied.”

Uitnodiging lezing levenstestament

Wilt u een schenking doen dit jaar? Lees hier de do’s en don’ts

Geld lenen of geld geven?

Onlangs ontving ik een cliënt bij mij op kantoor. Hij wilde graag zijn dochter helpen bij de aankoop van haar eerste woning en hij vroeg aan mij hoe hij dit kan doen. Uiteraard zijn hier meerdere mogelijkheden voor. Ik zal er twee toelichten.

1. Familiebank

Eigenlijk bent u in deze situatie de bank, u leent een bepaald bedrag aan uw kind en uw kind is verplicht om rente aan u te betalen. Het voordeel hiervan is dat het betalen van de rente binnen de familie blijft. Als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan en de lening wordt gebruikt voor de eigen woning kan uw kind deze rente in aftrek brengen voor de inkomstenbelasting. Vervolgens kan ook de te betalen rente door u worden terug geschonken aan uw kinderen, zodat uw kinderen netto niets betalen aan de lening. Let op, als uw kind ook een deel financiert bij de bank, zal er nog wel toestemming moeten worden gevraagd aan de bank.

2. Schenken

Sinds 1 januari 2017 kunt u (weer) maximaal € 100.000,– vrij van schenkbelasting schenken. Degene aan wie u de schenking doet (of zijn of haar partner) moet dan wel tussen de 18 en de 40 jaar oud zijn. Ook moet de schenking gebruikt worden voor een eigen woning, u kunt dan denken aan de aankoop van een nieuwe woning of aflossing van een hypotheekschuld.

Een soortgelijke regeling was tussen 1 oktober 2013 en 1 januari 2015 ook tijdelijk in het leven geroepen om de woningmarkt een “boost” te geven. Een verschil met de schenking van 2013 en 2014 is dat de schenking nu aan iedereen tussen de 18 en de 40 jaar kan worden gedaan, niet alleen van een ouder aan een kind. U kunt de schenking nu ook zelfs verspreiden over drie achtereenvolgende jaren!

Mocht de schenking gebruikt worden voor de aflossing van een hypotheekschuld, dan moet u mogelijk boeterente betalen. U kunt het beste aan uw bank vragen welke voorwaarden daaraan gesteld worden. Ook kan het doen van de schenking gevolgen hebben voor uw eigenwoningreserve.

Ik kan me voorstellen dat u zo’n bedrag niet zomaar even overmaakt naar uw kind, maar een en ander ook goed vast wilt leggen. In een schenkingsakte kunt u vastleggen dat de schenking alleen bedoeld is voor uw eigen kind. Mocht uw kind gaan scheiden, dan hoeft deze schenking niet gedeeld te worden met de ex-partner.

En wat als u meerdere kinderen heeft? Misschien wilt u ook aan uw andere kinderen zo’n grote schenking doen. Maar stel dat u voor die schenking komt te overlijden? U kunt in een schenkingsakte of in uw testament bepalen dat de schenking die u al gedaan heeft aan uw kind wordt gezien als een voorschot op zijn of haar erfenis, zodat uw kinderen uiteindelijk hetzelfde bedrag van u krijgen.

Heeft u al eens eerder een groot bedrag geschonken aan uw kind? Dan geldt er overgangsrecht. Of u nog gebruik kunt maken van een aanvullende schenkingsvrijstelling, zoek ik graag voor u uit!

Voor meer informatie kunt u uiteraard telefonisch contact met ons opnemen via 071-5157150.

                                              

mr. Suzanne Koek-Schrama                         mr. Nicole Pijnenburg-Verhoogt                 mr. Linda van de Oudeweetering